headerluciavoorpand.jpg

Richtlijnen

 

Informatie over het volgen van de lessen
Kom op tijd a.u.b. Dat wil zeggen: ongeveer tien minuten voor aanvang van de les.

 

Makkelijk los zittende kleding en graag schone sokken dragen. Neem een grote handdoek of plaid mee, om op een matje te leggen.

Matjes, kussentjes, meditatiebankjes, dekentjes en zwangerschapsstoeltjes zijn aanwezig.

 

Let op je voeding en het tijdstip van de maaltijd voor de les. Eet bij voorkeur licht en minstens anderhalf uur voor aanvang van de les.

 

Bij verhindering graag tijdig afbellen, of stuur een smsje naar 06 26 85 28 48, of stuur een emailtje naar yogawestland@gmail.com. Daardoor kan iemand anders op jouw plek een les inhalen.

Als er plaats is, kun je bij verhindering de les zoveel mogelijk in dezelfde week inhalen. Maar probeer de lessen zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te volgen.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Bij medische (ook psychische) klachten is het verstandig mij daarover in te lichten.

 

Bij afwezigheid wegens vakantie, ziekte en dergelijke moet het lesgeld worden doorbetaald. Lessen die vervallen i.v.m. officiële feestdagen en vakanties worden doorbetaald, met uitzondering van de zomervakantie.

 

Mocht je niet naar yogales kunnen komen door bijvoorbeeld een operatie of een ongeval, dan kan in uitzonderingsgevallen in overleg met Lucia eventueel restitutie van lesgeld worden gegeven.

 

Opzeggen
Er geldt een opzegtermijn van ten minste een maand, te rekenen vanaf de 1e van de maand volgend op de dag van opzeggen. Voorbeeld: als je op een willekeurige dag in mei opzegt, is nog lesgeld tot en met de maand juni verschuldigd.

Je kunt uitsluitend schriftelijk, liefst per e-mail, opzeggen.

 

Ben je verhinderd?
Laat het je docent weten. Hieronder volgen hun telefoonnummers en e-mailadressen.

Lucia de Jong
T 070 889 1265
M 06 26 852 848
E yogastudiowestland@gmail.com

Marian Groenewegen
M 06 52 286 783
E marian.geboortecoach@gmail.com

Fred Tazelaar
M 06 29 41 62 75
E fred@tazelaar.nl

 

Hier vind je meer informatie over de lessen.